బాబు మాస్టర్ ప్లాన్ ఒక్క దెబ్బకు మూడు పిట్టలు | AP CM Chandrababu Strategy on Addanki | Telugu news

బాబు మాస్టర్ ప్లాన్…ఒక్క దెబ్బకు మూడు పిట్టలు! | Chandrababu Strategy on Addanki Constituency | Telugu news

1. Chandrababu Latest Survey Report |Telugu News
https://youtu.be/5ZpugI_KGtY

2. Kutumbarao Challenges GVL | Telugu News
https://youtu.be/EKllI4L92yA

3. National Media Survey, TDP Win in AP I Telugu News
https://youtu.be/JQ5g6n7on2E

4. YCP MLA Roja Abuses Nagari CI |Telugu News
https://youtu.be/_bgcwKWdSAg

5. Botsa Satyanarayana Likely To Join Janasena | Telugu News
https://youtu.be/o7gyWx4oRNw

6. TDP Walkout In Parliament |Telugu News
https://youtu.be/3d-uQdu-E2Y

7. BJP MP Praises AP CM Chandrababu | Telugu News
https://youtu.be/wZY0-OEtc8Q

Tdp supremo and ap cm chandrababu naidu is famous for political strategies. In addanki constituency gottipati ravikumar won on ycp ticket and joined in tdp. Tdp candidate for addanki constituency karanam balaram objected his inclusion but to strenghten the party chandrababu has included ravikumar. From then these two rival groups fighting for the dominance in the party. Now babu has taken a crucial decision to avoid the fight between these two rival groups. Watch this video to know the details…

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Add your comment

Your email address will not be published.