బ్రేకింగ్: ప్రత్తిపాటిని తప్పించబోతున్న బాబు, ఆయన రియాక్షన్ చూడండి! | Chilakaluripet New Candidate

AP CM Chandrababu Naidu thinking about changing Chilakaluripeta TDP MLA Candidate, sources are saying that the ticket is going to be allotted for VR Foundation, Rajini. But Prathipati Pulli won Chilakaluripeta Seat Three times.

బ్రేకింగ్: ప్రత్తిపాటిని తప్పించబోతున్న బాబు, ఆయన రియాక్షన్ చూడండి! on Newsmarg.

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.