మళ్ళీ రాజకీయాల్లోకి పరకాల ప్రభాకర్ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తారట! | Parakala Prabhakar as MLA | Newsmarg

Parakala Prabhakar as MLA. Parakala Prabhakar resigned as AP Communications Advisor, he resigned to that post because of Jagan allegations on him which he felt very bad with those comments. The latest buzz is that Parakala Prabhakar is going to contest as MLA in next elections.

మళ్ళీ రాజకీయాల్లోకి పరకాల ప్రభాకర్ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తారట! on Newsmarg.

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.