మళ్ళీ రానా వద్దా కిరణ్ ఎవరికి ఫోన్ చేసాడో మీరు కల్లో కూడా నమ్మలేరు! | Kiran Kumar Reddy Confusion

Former AP CM Kiran Kumar Reddy is under huge confusion over his Political Re-Entry for 2019 Elections, Kiran Kumar Reddy strategy for 2019 Elections and his Political history.

మళ్ళీ రానా వద్దా కిరణ్ ఎవరికి ఫోన్ చేసాడో మీరు కల్లో కూడా నమ్మలేరు! on Newsmarg.

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.