మాచెర్ల ఇక మళ్ళీ టిడిపిదే ఇదిగో ఈ వీడియోనే సాక్ష్యం | Nara Lokesh Visits Macherla | Telugu News

మాచెర్ల ఇక మళ్ళీ టిడిపిదే… ఇదిగో ఈ వీడియోనే సాక్ష్యం! |
Nara Lokesh Visits Macherla | Telugu News

1. Chandrababu Latest Survey Report |Telugu News
https://youtu.be/5ZpugI_KGtY

2. Kutumbarao Challenges GVL | Telugu News
https://youtu.be/EKllI4L92yA

3. National Media Survey, TDP Win in AP I Telugu News
https://youtu.be/JQ5g6n7on2E

4. YCP MLA Roja Abuses Nagari CI |Telugu News
https://youtu.be/_bgcwKWdSAg

5. Botsa Satyanarayana Likely To Join Janasena | Telugu News
https://youtu.be/o7gyWx4oRNw

6. TDP Walkout In Parliament |Telugu News
https://youtu.be/3d-uQdu-E2Y

7. BJP MP Praises AP CM Chandrababu | Telugu News
https://youtu.be/wZY0-OEtc8Q

Ap it and panchayat raj minister nara lokesh visit to marcherla constituency of guntur district witnessed a roaring welcome by tdp cadre. Nara lokesh said that he is very happy to see the public response in macherla. Watch this video to know the details…

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Electronics : NewsMarg :- https://goo.gl/hpZGS2

The Electronics Store
Mobile accessories enhance the style and functionality of your mobile phones. Shop online for attractive and cool mobile accessories available at affordable prices at Amazon India.

Add your comment

Your email address will not be published.