మార్కాపురం నియోజకవర్గానికి వైసిపి అభ్యర్తి? | YCP Confirms Candidate For Markapuram | Telugu News

మార్కాపురం నియోజకవర్గానికి వైసిపి అభ్యర్తి ఖరారు? |
YCP Confirms Candidate For Markapuram | Telugu news

Ysr congress party confirmed its candidate for 2019 elections in markapuram assembly constituency of prakasham district. There was a tough fight between janke venkatareddy, the sitting ycp mla and kp kondareddy, former congress mla. Watch this video to know the details…

For more political news and latest updates
Subscribe Telugu news : https://goo.gl/CJKv5w
Follow us at Google+ : http://bit.ly/2FhxRB3
Follow us at Facebook : https://goo.gl/8x9CuZ
Follow us at Twitter : https://goo.gl/Eswjsm
Follow us at Linkedin : https://goo.gl/vJxRfL
Follow us at pinterest : https://goo.gl/1L5U2b
Follow us at Tumblr : https://goo.gl/NWTB9e

Add your comment

Your email address will not be published.