మా 350 కోట్లు కక్కు డిల్లీ లో మోడీ ని గింగిరాలు తినిపించిన చంద్రబాబు నేషనల్ బ్రేకింగ్! | Chandrababu

As the House witnessed ruckus over the issue the MPs of the Telugu Desam Party also trooped into the well demanding the return of Rs 350 crore that the Center had given to the Government of Andhra Pradesh as special assistance for the development of state after its bifurcation, but had taken it back.

మా 350 కోట్లు కక్కు డిల్లీ లో మోడీ ని గింగిరాలు తినిపించిన చంద్రబాబు నేషనల్ బ్రేకింగ్! on Newsmarg.
Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.