ముందస్తు ఎన్నికలు తప్పవా! చంద్రబాబు కూడా అందుకే తన షెడ్యూల్ మార్చుకున్నారా? | AP CM new schedule

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
AP CM Chandrababu Naidu held a party committee meeting, wherein various topics including the prospect of an early election and functioning of Electronic Voting Machines (EVMs) were discussed.
Chandrababu Naidu indicated that a third ‘Dharma Porata Sabha’ will be held at Rajahmundry on the banks of river Godavari this month against the Central Government over special category status.
ముందస్తు ఎన్నికలు తప్పవా! చంద్రబాబు కూడా అందుకే తన షెడ్యూల్ మార్చుకున్నారా? | AP CM new schedule
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.