మోడీ పై తిరుగుబాటు చెయ్యండి అని పిలుపునిచ్చిన అద్వానీ బీజేపీ శ్రేణుల్లో కొత్త జోష్! | Newsmarg

Subscribe here: https://goo.gl/USTrj2
Knives were out in BJP with veteran leaders LK Advani, Murli Manohar Joshi, Yashwant Sinha and Shanta Kumar raising a banner of revolt against the leadership of Prime Minister Narendra Modi and party president Amit Shah in the wake of revolt due to the ignorance of the leaders who have dedicated their entire life to the party.

మోడీ పై తిరుగుబాటు చెయ్యండి అని పిలుపునిచ్చిన అద్వానీ బీజేపీ శ్రేణుల్లో కొత్త జోష్! on Newsmarg.
Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.