లగడపాటి 89 స్థానాల స్పెషల్ సర్వే డబ్భై స్థానాల్లో టీడీపీ విన్ ఇదిగో లిస్టు! | Lagadapati 2019 survey

Subscribe here: https://goo.gl/USTrj2
According to Lagadapati Rajagopal 2019 elections survey out of 89 seats, TDP is going to win 70 seats. With this survey, TDP leaders and Cadre are very happy. The main reason is that BJP declined to give AP special status and also YSRCP helped them.

లగడపాటి 89 స్థానాల స్పెషల్ సర్వే డబ్భై స్థానాల్లో టీడీపీ విన్ ఇదిగో లిస్టు! on Newsmarg.

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.