వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరవడంపై వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు టీడీపీ మంత్రులకు ఏం చెప్పారు? | Newsmarg

YSRCP MP’s position is very bad in AP. After No Confidence Motion in Lok Sabha against BJP Government, TDP gets full mileage in AP for this YSRCP MP’s Resignations became useless. YSRCP MP’s role is just to watch the show and there is no credit for them.

వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరవడంపై వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు టీడీపీ మంత్రులకు ఏం చెప్పారు? on Newsmarg.
Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.