వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అడ్వాన్స్ తీసుసుకున్న పవన్,చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నాడు పాపం! | Newsmarg

Subscribe here: https://goo.gl/USTrj2
Pawan Kalyan Made allegations on some news channels and decided to start a news channel on his own. He made all arrangements to start a Channel, but due to some technical reasons and personal reasons it not happened.

వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అడ్వాన్స్ తీసుసుకున్న పవన్,చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నాడు పాపం! on Newsmarg.
Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.