వెంకయ్య మీద జేసీ సంచలన వ్యాఖ్యలు వెంకయ్య రియాక్షన్ మామూలుగా లేదు! | JC comments on Venkaiah Naidu

JC comments on Venkaiah Naidu. M Venkaiah Naidu who has been elevated as the Vice President, JC said Venkaiah becoming VP is a curse to Andhra Pradesh.

వెంకయ్య మీద జేసీ సంచలన వ్యాఖ్యలు వెంకయ్య రియాక్షన్ మామూలుగా లేదు! on Newsmarg.

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.