సీఎం రమేష్ విషయంలో రియాక్ట్ అయిన బాబు దాదాపు ఏడ్చేసిన సీఎం రమేష్! | AP CM reaction on CM Ramesh

Subscribe here: https://goo.gl/USTrj2
As we know there are internal clashes in Kadapa TDP leaders. TDP cadre in Kadapa has witnessed groupism. Rajya Sabha member C M Ramesh was seen in a bitter war with former MLA G Varadarajulu Reddy in Proddatur. CM Chandrababu Serious On Varadarajulu Reddy, and gave a serious warning to Varadarajulu Reddy.

సీఎం రమేష్ విషయంలో రియాక్ట్ అయిన బాబు దాదాపు ఏడ్చేసిన సీఎం రమేష్! on Newsmarg.

Subscribe to NewsMarg: https://goo.gl/USTrj2
Our Website: www.newsmarg.com
Like Us: https://goo.gl/stacpY
Tweet Us: https://goo.gl/ZHjgqt

Newsmarg is one of the News channels on the YouTube of unbiased and comprehensive news and entertainment programmes in Telangana and Andhra. Newsmarg delivers reliable information across all platforms: YouTube, Facebook, and Twitter.

Add your comment

Your email address will not be published.